Bijeenkomst Sensoren in de glastuinbouw

Datum donderdag 26 januari 2023
Tijd 13:00 t/m 16:30
Locatie Delphy Improvement Centre, Bleiswijk

De glastuinbouw staat voor een enorme uitdaging om optimaal te produceren met onder andere minder energie, minder gewasbeschermingsmiddelen, minder arbeid en hergebruik van water. Sensoren kunnen hierbij helpen, maar nog niet voor iedereen is de meerwaarde van sensoren duidelijk. Glastuinbouw Nederland organiseert hiervoor een bijeenkomst waarbij onderzoekers en sensorleveranciers samen de praktische toepassingen van diverse sensoren toelichten en demonsteren.

Tijdens deze bijeenkomst leert u welke sensoren beschikbaar zijn, waar en hoe sensoren kunnen worden toegepast en welke sensoren u werkelijk helpen in uw bedrijfsvoering.

In de pauze zijn diverse sensorleveranciers met hun producten aanwezig om uitleg en demonstraties te geven, zodat u ook direct contact kunt leggen. Zo weet u aan het eind van deze bijeenkomst beter welke sensoren voor uw bedrijf interessant kunnen zijn en u kunnen helpen bij het optimaliseren van de processen die voor uw teelt belangrijk zijn. Bovendien heeft u mogelijk al contact gelegd met een leverancier.

Programma
12.45 uur Ontvangst
13.00 uur Welkom door Margreet Schoenmakers, programmamanager Innovatie Water & Plantgezondheid (Glastuinbouw Nederland)
13.10 uur

 • Uitleg mogelijkheden sensoren en praktische voorbeelden op het gebied van water en plantgezondheid door Andre van der Wurff (Stichting Control in Food & Flowers)
 • Uitleg teeltoptimalisatie door Alex van Klink (Delphy Improvement Centre)

14.00 uur 1e ronde workshops
14.45 uur Pauze & Markt: demonstratie, uitleg en contact met sensorleveranciers
15.15 uur 2e ronde workshops
16.00 uur Afsluiting Project ‘Versnellen Groene digitalisering’ door Glastuinbouw Nederland
16.10 uur Afsluiting met een drankje
16.30 uur Einde bijeenkomst

Workshops
Maak uw keuze op het aanmeldformulier.

 1. Meten voor teeltoptimalisatie
  Door Alex van Klink (Delphy Improvement Centre) en Maxime Dedecker (2Grow)
  Veel teeltkeuzes worden gemaakt op basis van metingen uit de klimaatcomputer en teeltervaring. Hierdoor is het lastig om de reactie van de plant op deze teeltkeuze in te schatten. In deze workshop worden er voorbeelden gegeven van de toepassing van verschillende gewassensoren om de plantreactie op een teeltactie meetbaar te maken.
 2. Optimale biomonitoring
  Door Onno Calf (SCFF), Bas Boom (imec/OnePlanet) 
  De basis van Integrated Pest Management (IPM) wordt gevormd door vroegtijdige detectie van problemen om snel in te kunnen grijpen. Door diverse scoutingmethoden (beeld, gassen en DNA) digitaal te koppelen aan sensoren van het kasklimaat binnen een model van kunstmatige intelligentie (AI) kan de balans van plagen en biologische bestrijders in de kas veel beter worden begrepen. Zodoende kan gerichter worden bepaald wanneer ingrijpen zinvol en efficiënt is.
 3. Waterkwaliteit
  Door Andre van er Wurff (SCFF) en Arie Draaijer (Sendot)
  Bij een volledige recirculatie krijgt het water in de glastuinbouw een complexe samenstelling van nutriënten, gewasbeschermings-, rem- en ontsmettingsmiddelen, organische stoffen en microbiologie. De consequentie hiervan voor de teelt is grotendeels onbekend. Sensoren kunnen uitkomst bieden door controle van de waterkwaliteit en bijbehorende waterparameters.
 4. Ion specifiek meetsysteem
  Door Chris Blok (Wageningen UR Glastuinbouw) en Simon Meijer (CE-Line)
  Het huidige systeem van voeding doseren in de glastuinbouw gaat uit van aanpassingen eens per zeven tot veertien dagen na analyse van een monster van de voedingsoplossing rond de wortels. De recente ontwikkeling van een verbeterde ion specifieke meter én een digitaal beslissysteem (BemestingsadviesTool) maakt het mogelijk de bemesting te optimaliseren en te automatiseren. Dat levert (een bescheiden) meer opbrengst en een betere kwaliteit op.

Aanmelden
Meld u aan via het aanmeldformulier. Aanmelden kan tot en met dinsdag 24 januari 2023. Het maximum aantal deelnemers aan de bijeenkomst is 50. Eventueel wordt de bijeenkomst bij grote belangstelling nog een tweede keer georganiseerd.

Annuleren
Bij afmelding na dinsdag 24 januari berekenen wij € 20,- administratiekosten aan u door. Afmelden kan door een e-mail te sturen aan Annelies Kerkhof, e-mail akerkhof@glastuinbouwnederland.nl.

Financiering
Deze bijeenkomst wordt gratis aangeboden vanuit het project ‘Versnellen Groene Digitalisering Glastuinbouw’. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie, door Kansen voor West en door een bijdrage van de Provincie Zuid-Holland. Mede gefinancierd in het kader van de respons van de Unie op de COVID-19-pandemie.