Bijeenkomst o.a. Glastuinbouw Fossielvrij - Made

Datum donderdag 24 januari 2019
Tijd 19:00 t/m 22:00
Locatie Westlandse Plantenkwekerij: Schanseind 19, 4921 PM Made

Gebiedsgerichte aanpak
Zoals jullie wellicht weten is het Hoogheemraadschap van Delfland druk bezig met de gebiedsgerichte aanpak. Dit is een samenwerking tussen waterschap en lokale tuinders om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren en onbedoelde lozingspunten te lokaliseren. Door een intensievere samenwerking tussen tuinders en het waterschap door middel van het delen en bespreken van de meetgegevens wordt het uiteindelijke doel sneller bereikt. Waterschap Brabantse Delta wil in afstemming met de ZLTO en LTO Glaskracht Nederland in het kader van de Gebiedsgerichte Aanpak de waterkwaliteit in het glastuinbouwgebied monitoren op nutriënten en mogelijk GBM. In 2018 is dit traject in het Steenbergs Westland van start gegaan. We willen graag met jullie bespreken of jullie ook open staan voor deze samenwerking.

Fossielvrije glastuinbouw
Je kunt bijna geen krant of nieuwsbrief openen of er staat wel een bericht over de transitie naar een duurzame energievoorziening, dat we van het gas af moeten, klimaatafspraken van Parijs en zelfs de klimaatwet. Maar wat moet je daar als ondernemer in de glastuinbouw mee?
ZLTO en LTO Glaskracht Nederland zitten op 24 januari bijeen met telers om het onderwerp Glastuinbouw Fossielvrij te bespreken in opdracht van Kas als Energiebron . Hoe kijk jij als ondernemer hier tegen aan? Welke opties zijn geschikt om uiteindelijk van het gas af te kunnen? Hoe pakken die technisch uit, wat zijn de investeringen en wat zijn de consequenties voor de teelt? En bovenal, hoe gaat de CO2 voorziening eruit zien?

Programma
19.00u: Ontvangst
19.30u: Gebiedsgerichte aanpak door Rene Rijken (Brabantse Delta)
20.30u: Glastuinbouw Fossielvrij door Aat Dijkshoorn (LTO Glaskracht NL)
22.00u: Afsluiting/borrel

Aanmelden
Meld je hier aan. Ben je onverhoopt verhinderd, geef dit dan door aan alexander.formsma@zlto.nl..

Meer informatie
Kas als Energiebron is het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Neem voor meer informatie contact op met Alexander Formsma, mobiel 06 51566906