Bijeenkomst Kennisagenda Aardwarmte

Datum donderdag 24 mei 2018
Tijd 14:00 t/m 17:00
Locatie LTO Glaskracht Nederland (HortiVERSum): Louis Pasteurlaan 6, 2719 EE Zoetermeer

Programma
14.00 uur Ontvangst
14.25 uur Opening / korte introductie Kennisagenda. Frank Schoof (coördinator kennisagenda)
14.30 uur Radial jetting voor Nederlandse geothermieprojecten, Ronald den Boogert (RDS)
15.00 uur Geothermal Asset Manegement – guideline, Arnaud Barre (Woodgroup)
15.30 uur Pauze
16.00 uur Geothermal potential near fault zones, Dick Stegers (T&A)
16.30 uur Ervaringen met Lage Temperatuur Aardwarmte, spreker volgt (Greenbrothers)
17.00 uur Afsluiting, borrel

De betreffende studies zijn afgerond en op de website www.kasalsenergiebron.nl en www.geothermie.nl te vinden (of zijn daar binnenkort te vinden).

Aanmelden
Het aantal deelnemers is beperkt; U kunt aanmelden via het aanmeldformulier.

De Kennisagenda Aardwarmte is een initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, LTO Glaskracht Nederland en het programma Kas als Energiebron.