Bijeenkomst Freesia Demokas 2030

Datum dinsdag 24 januari 2023
Tijd 14:45 t/m 19:30
Locatie Wageningen University Research Business Unit Glastuinbouw: Violierenweg 1, 2665 MV Bleiswijk
Einddatum voor het inschrijven is bereikt

Op dinsdag 24 januari staan de freesia’s tien weken in de Demokas. Het perfecte moment om het effect van de vijf verschillende teeltsystemen op de groei te bekijken! Ook kunt u dan in de gerberakas camera’s van PATS drones en de oogstrobot bekijken. Om de files te vermijden is aansluitend een buffet.

De onderzoeken zijn gefinancierd door Kas als Energiebron.

Programma
14.45 uur Ontvangst
15.00 uur Opening door Marrah Pfister (Glastuinbouw Nederland)
15.05 uur Toelichting status proef Demokas 2030 en resultaten LED proef 
door Arca Kromwijk (Wageningen University Research Business Unit Glastuinbouw)
16.00 uur Bezoek Freesia Demokas 2030
16.30 uur Bezoek Gerbera Demokas met nieuwe technieken (oogstrobot, PATS drones)
17.00 uur Toelichting oogstrobot gerbera en PATS drones
18.00 uur Buffet
19.30 uur Afsluiting

Aanmelden
Meld u aan via het aanmeldformulier. Aanmelden is verplicht en kan tot 18 januari 2023, 12.00 uur.

Annuleren
Bent u onverhoopt verhinderd, geef dit dan door via mpfister@glastuinbouwnederland.nl.

Beeldmateriaal
Er kunnen foto’s en video’s gemaakt worden ter terugblik of promotie van deze bijeenkomst. Als u daar bezwaar tegen heeft dan kunt u dit vooraf aangeven via info@kasalsenergiebron.nl.

Kas als Energiebron is het innovatie- en actieprogramma van Glastuinbouw Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.