Cursusmap Het Nieuwe Telen

In de basiscursus Het Nieuwe Telen (HNT) worden 15 modules behandeld. In deze modules maak je kennis met de basisprincipes van HNT.

Download hier de totale cursusmap.

Voor vragen neem contact met ons op.
Robert Solleveld
Themaspecialist Energie
06 391 110 70

Module 1: Inleiding Het Nieuwe Telen

In deze inleidende module wordt de ontstaansgeschiedenis van HNT beschreven en wordt op hoofdlijnen aangeven wat we anno nu verstaan onder Het Nieuwe Telen.

Module 2: Kennismaking Het Nieuwe Telen

Tijdens de cursus HNT vullen alle deelnemers dit kennismakingsformulier in.

Module 3: Introductie plantbalansen

In deze module worden de zes balansen binnen HNT op hoofdlijnen beschreven.

Module 4: Assimilatenbalans

De assimilatenbalans staat centraal, zowel de aanmaak kant als het verbruik wordt uitgebreid toegelicht met de diverse externe en interne factoren die van invloed zijn op de balans.

Module 5: Energiebalans van de plant

Met de energiebalans van de plant of eigenlijk van het blad wordt duidelijk welke in- en uitgaande energiestromen van belang zijn voor het gewas met een uitgebreide behandeling van de centrale rol van de huidmondjes daarbij.

Module 6: Uitstralingsmonitor

In deze module wordt het gebruik van de uitstralingsmonitor toegelicht inclusief voorbeelden waar je zelf mee aan de slag kunt. Bekijk hier de uitstralingsmonitor.

Module 7: Waterbalans van de plant

De invloeden op de vocht- of waterbalans van de plant worden behandeld. De waterbalans is van grote invloed op de celstrekking.

Module 8: Psychrodiagram

In deze module leer je hoe het psychrodiagram in elkaar zit en kun je via opdrachten aan de slag met het gebruik ervan. Bekijk hier het psychrodiagram.

Module 9: Vochtbalans van de kas

De vochtbalans van de kas kun je monitoren door het absoluut vocht (AV) binnen en buiten te monitoren. Dit helpt bij het beheersen van het vocht in de kas en onder gesloten schermen.

Module 10: Enthalpie en ventileren

In deze module wordt het begrip enthalpie (energie-inhoud) van de kaslucht uitgelegd. Je leert hoe het enthalpieverschil tussen binnen en buiten bepalend is voor de afvoer van warmte uit de kas.

Module 11: Zomerklimaat en ventileren

In deze module worden diverse voorbeelden behandeld die te maken hebben met het omgaan met het zomerklimaat.

Module 12: Huiswerkopdracht voorjaarsklimaat

Door deze huiswerkopdrachten te maken kun je toetsen of je de stof van de basiscursus HNT begrepen hebt en kunt toepassen.

Module 13: Klimaatgelijkheid

In deze module leer je om met de kennis van HNT te kijken naar de processen die van belang zijn bij de (on)gelijkheid van het kasklimaat en de eventuele temperatuur en vochtverschillen die kunnen ontstaan.

Module 14: Schermen

De schermen in kassen hebben verschillende functies die in deze module worden toegelicht. Bovendien krijg je praktische tips hoe om de schermen te gebruiken.

Module 15: Stappenplan

In deze module krijg je advies hoe je stapsgewijs HNT kunt toepassen in jouw kas en teelt.