Cursus Weerbaar telen

Weerbaar telen is de basis van IPM (Integrated Pest Management) om met een minimale inzet van correctiemiddelen het gewas gezond te houden. In de cursus van vier bijeenkomsten wordt de samenhang van de factoren die de plantgezondheid beïnvloeden duidelijk.

Inhoud cursus
Tijdens deze cursus worden de relaties en de samenhang van verschillende onderdelen van het teeltsysteem besproken, met als doel tot een  weerbaarder gewas en teeltsysteem te komen. De adviseurs en cursusleiders bekijken de handigheden en onhandigheden die zij tegenkomen in de praktijk. Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn: substraat/potgrond, water, kasklimaat, bemesting, plantsapmetingen, drogestof en plantversterkers. Daarnaast komt de werking van het afweer- en verdedigingssysteem van planten tegen ziekten en plagen aan bod.

Resultaat
De cursus geeft inzicht in de rol van plantweerbaarheid op de plantgezondheid van het gewas. Tevens wordt geleerd hoe de plantweerbaarheid kan worden beïnvloed.

Samenstelling groepen
Deze leergroep is bedoeld voor telers, teeltmanagers en teeltassistenten, inclusief medewerkers van veredelaars. De groepen zijn ingedeeld per sector: potplanten, snijbloemen substraat of vollegrond. Er wordt nu onderzocht of in 2020 ook een groep gericht op de groenteteelt van start kan gaan.

Docenten
De cursussen worden gegeven door Wilma Windhorst (Agropoli/Biocontrole) en René van Gastel (Groeibalans).

Locatie
De cursussen vinden plaats bij bij Agropoli (Hazerswoude) of bij voldoende belangstelling in andere delen van het land, ook bij u in de regio.

Kosten
De kosten bedragen €500 per deelnemer. Voor werknemers is Colland subsidie mogelijk.

Stel uw vraag aan
Robert Solleveld
Themaspecialist Energie
06 391 110 70
Cursusgegevens
Cursus:
Cursus Weerbaar telen
Kosten:
€500,-

Datum:
nog niet bekend
Locatie:
nog niet bekend

Aanmelden voor de cursus