Cursus HNT voor praktijkprofessionals

Deze vervolgtcursus van acht bijeenkomsten is bedoeld voor telers die de basiscursus HNT al hebben gevolgd en meer inzicht willen krijgen in de eigen situatie waardoor stappen gezet kunnen worden naar de toepassing van het totale teeltconcept.

Deze vervolgcursus van acht bijeenkomsten is bedoeld voor telers die de basiscursus HNT al hebben gevolgd en meer inzicht willen krijgen in de eigen situatie waardoor stappen gezet kunnen worden naar de toepassing van het totale teeltconcept.

Inhoud cursus
Aan bod komen het herhalen van de basisprincipes van HNT, de toepassing van de zes balansen in de praktijk door te monitoren en het uitwisselen van de praktijkervaringen. In de training gaan we ervan uit dat je de beschikking hebt over een meetbox boven het scherm (T en RV), buitenvochtmeting, pyrgeometer en PAR meting/berekening. Daarnaast leer je het meest door zelf voorzichtige stappen te zetten en vragen of casussen vanuit je eigen bedrijf in te brengen. Een aansluiting op en werken met Let’s Grow wordt aanbevolen. 

Resultaat
Voorzichtige stappen kunnen zetten in de verbetering van je teelt door het toepassen van de basisprincipes van HNT en het werken met balansen. Doel van de cursus is : 
1.    Begrip krijgen van de processen die van belang zijn voor de beheersing van het kasklimaat en sturing van de teelt.
2.    De teelt planmatig aanpakken zodat de resultaten voorspelbaar worden en verbeteren door  middel van de ontwikkeling van 3 dashboards : plantreacties, plantbalans en klimaatmonitor. 
3.    Deelnemers krijgen dus zowel een beter inzicht in wat er nu in hun teelt op het eigen bedrijf speelt in combinatie met handvatten voor meer controle, nu en in de toekomst.

Samenstelling groepen
De groepen worden zoveel mogelijk samengesteld uit 12 deelnemers met verwante teelten: bijvoorbeeld zwaar belichte sierteelt, groenteteelt of extensieve gewassen.  De doelgroep zijn toekomstgerichte ondernemers en bedrijfsleiders of teeltmanagers die geïnteresseerd zijn in planmatig telen en bereid zijn om de teeltstrategie aan te passen, en te baseren op basis van objectieve data. 

Docenten
De cursussen worden gegeven door Peter Geelen (Plantmonitoring.NL).

Locatie
De bijeenkomsten vinden plaats in het Hortiversum te Zoetermeer of bij voldoende belangstelling in andere delen van het land, ook bij u in de regio.  Ook is het mogelijk om de bijeenkomsten digitaal te laten plaats vinden. 

Kosten
Deelname staat open voor ondernemers, bedrijfsleiders en teeltmanagers. De kosten bedragen per deelnemer zijn per traject (teeltgroep) verschillend. Voor werknemers is Colland subsidie mogelijk.

Kijk hier voor meer informatie

Stel uw vraag aan
Robert Solleveld
Themaspecialist Energie
06 391 110 70
Cursusgegevens
Cursus:
Cursus HNT voor praktijkprofessionals

Datum:
nog niet bekend
Locatie:
nog niet bekend

Aanmelden voor de cursus