Cursus Duurzaam telen, wat is haalbaar?

Tijdens deze cursus die we samen met AAB ontwikkeld hebben, nemen we u als glastuinbouw ondernemer mee in de technische mogelijkheden voor de energietransitie. We zullende de huidige mogelijkheden laten zien aan de hand van een aantal voorbeelden en berekeningen. Daarnaast schetsen we de mogelijkheden richting de toekomst. Ook laten we aan de hand van een aantal scenario’s zien wat de gevolgen zijn van mogelijke ontwikkelingen in de energiemarkt en de regelgeving zodat u de impact direct goed inzichtelijk krijgt.

Inhoud cursus
De bijeenkomsten worden geleid door deskundigen op het energiegebied van AAB en Glastuinbouw Nederland. In deze cursus wordt op basis van te verwachten ontwikkelingen geschetst welke energiebesparende technieken mogelijk er zijn. .

Resultaat
De cursus geeft de deelnemers handvatten op weg naar verduurzaming op energiegebied. De deelnemers krijgen inzicht in welke ontwikkelingen er aan komen. Op basis van verschillende scenario’s worden de technische mogelijkheden geschetst om hierop in te spelen, met bijbehorende economisch plaatje.  Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn onder andere WKK, restwarmte, warmtepomp toepassingen, aardwarmte, bio-, wind- en zonne-energie en energieopslag.

Maatwerk
De cursus kan gewasgericht gegeven worden, maar ook aan een regionale groep telers. De inhoud wordt bepaald in overleg met de deelnemers en duurt 1-3 dagdelen.

Docenten
De cursussen worden gegeven door AAB en Glastuinbouw Nederland.

Locatie
De cursussen vinden plaats in het Hortiversum te Zoetermeer of bij voldoende belangstelling in andere delen van het land, ook bij u in de regio. 

Kosten
Het programma Kas als Energiebron draagt de helft van de kosten van de basiscursus. De eigen bijdrage van de deelnemers is afhankelijk van het aantal dagdelen.

Stel uw vraag aan
Robert Solleveld
Themaspecialist Energie
06 391 110 70
Cursusgegevens
Cursus:
Cursus Duurzaam telen, wat is haalbaar?

Datum:
nog niet bekend
Locatie:
nog niet bekend

Aanmelden voor de cursus